فروشگاه چیبو فروشگاه گنو قهوه
محصولات دسته هودی و سویشرت
فیلتر براساس قیمت
محصولات شامل تخفیف
وضعیت موجودی
محصولات جدید
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت

70%

تخفیف

تصویر دورس چاپی مردانه، مشکی

دورس چاپی مردانه، مشکی

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس چاپی مردانه، سورمه ای

دورس چاپی مردانه، سورمه ای

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس چاپی مردانه، سورمه ای

دورس چاپی مردانه، سورمه ای

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس چاپی مردانه، سبز یشمی

دورس چاپی مردانه، سبز یشمی

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس چاپی مردانه، خاکستری

دورس چاپی مردانه، خاکستری

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس چاپی مردانه، سبز یشمی

دورس چاپی مردانه، سبز یشمی

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس چاپی مردانه طرح پوما، سورمه ای

دورس چاپی مردانه طرح پوما، سورمه ای

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس طرح جردن مردانه، بنفش تیره

دورس طرح جردن مردانه، بنفش تیره

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس چاپی مردانه طرح پوما، دودی

دورس چاپی مردانه طرح پوما، دودی

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس چاپی مردانه طرح جردن، مشکی

دورس چاپی مردانه طرح جردن، مشکی

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس چاپی مردانه طرح پوما، بنفش تیره

دورس چاپی مردانه طرح پوما، بنفش تیره

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس چاپی مردانه، خاکستری

دورس چاپی مردانه، خاکستری

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس مردانه طرح پوما، دودی

دورس مردانه طرح پوما، دودی

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس چاپی مردانه، قهوه ای تیره

دورس چاپی مردانه، قهوه ای تیره

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس چاپی مردانه، مشکی

دورس چاپی مردانه، مشکی

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس چاپی مردانه، مشکی

دورس چاپی مردانه، مشکی

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر دورس چاپی مردانه، آبی

دورس چاپی مردانه، آبی

* طراحی گرافیکی خاص و چشمگیر * دارای استایل متناسب و بسیار عالی * مناسب برای استفاده روزمره * ایده آل برای استفاده در فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و لطیف * یقه گرد و آستین بلند مچ دار * دارای بافت کشی در قسمت مچ و پایین * ساخته شده از الیاف دورس سه نخ * تولید برند TOP MAN

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

تصویر هودی کلاه دار مردانه، بنفش

هودی کلاه دار مردانه، بنفش

* دارای استایل مطلوب و ایده آل * مناسب برای فصل های پاییز و زمستان * دارای الگو چاپی بسیار زیبا * فوق العاده نرم و گرم * دارای دو جیب زیپ دار جانبی * شامل دو بند قابل تنظیم سایز کلاه * دارای بافت کشی در قسمت پایین و سرآستین * قابل شستشو با ماشین لباسشویی با دور ملایم * ساخته شده از 100% پنبه * برند TOP MAN * توجه: از خشک کن استفاده نشود

1,590,000 ریال

تصویر هودی کلاه دار مردانه ،دودی

هودی کلاه دار مردانه ،دودی

* دارای استایل مطلوب و ایده آل * مناسب برای فصل های پاییز و زمستان * دارای الگو چاپی بسیار زیبا * فوق العاده نرم و گرم * دارای دو جیب زیپ دار جانبی * شامل دو بند قابل تنظیم سایز کلاه * دارای بافت کشی در قسمت پایین و سرآستین * قابل شستشو با ماشین لباسشویی با دور ملایم * ساخته شده از 100% پنبه * برند TOP MAN * توجه: از خشک کن استفاده نشود

1,590,000 ریال

تصویر هودی مردانه کلاه دار، سورمه ای

هودی مردانه کلاه دار، سورمه ای

* طراحی ظاهری بی نظیر و شیک * دارای استایل مطلوب و ایده آل * مناسب برای فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و گرم * دارای دو جیب زیپ دار جانبی * شامل دو بند قابل تنظیم سایز کلاه * دارای بافت کشی در قسمت سر آستین و پایین * قابل شستشو با ماشین لباسشویی با دور ملایم * ساخته شده از 100% پنبه * برند TOP MAN * توجه : از خشک کن استفاده نشود

1,590,000 ریال

تصویر هودی مردانه کلاه دار، طوسی تیره

هودی مردانه کلاه دار، طوسی تیره

* طراحی ظاهری بی نظیر و شیک * دارای استایل مطلوب و ایده آل * مناسب برای فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و گرم * دارای دو جیب زیپ دار جانبی * شامل دو بند قابل تنظیم سایز کلاه * دارای بافت کشی در قسمت سر آستین و پایین * قابل شستشو با ماشین لباسشویی با دور ملایم * ساخته شده از 100% پنبه * برند TOP MAN * توجه از خشک کن استفاده نشود

1,590,000 ریال

تصویر هودی مردانه کلاه دار، طوسی روشن

هودی مردانه کلاه دار، طوسی روشن

* طراحی ظاهری بی نظیر و شیک * دارای استایل مطلوب و ایده آل * مناسب برای فصل های پاییز و زمستان * فوق العاده نرم و گرم * دارای دو جیب زیپ دار جانبی * شامل دو بند قابل تنظیم سایز کلاه * دارای بافت کشی در قسمت سر آستین و پایین * قابل شستشو با ماشین لباسشویی با دور ملایم * ساخته شده از 100% پنبه * برند TOP MAN * توجه از خشک کن استفاده نشود

1,590,000 ریال

تصویر هودی کلاه دار مردانه، سبز آبی

هودی کلاه دار مردانه، سبز آبی

* دارای استایل مطلوب و ایده آل * مناسب برای فصل های پاییز و زمستان * دارای الگو چاپی بسیار زیبا * فوق العاده نرم و گرم * دارای دو جیب زیپ دار جانبی * شامل دو بند قابل تنظیم سایز کلاه * دارای بافت کشی در قسمت پایین و سرآستین * قابل شستشو با ماشین لباسشویی با دور ملایم * ساخته شده از 100% پنبه * برند TOP MAN * توجه: از خشک کن استفاده نشود

1,590,000 ریال

تصویر هودی کلاه دار مردانه ،سبزه ارتشی

هودی کلاه دار مردانه ،سبزه ارتشی

* دارای استایل مطلوب و ایده آل * مناسب برای فصل های پاییز و زمستان * دارای الگو چاپی بسیار زیبا * فوق العاده نرم و گرم * دارای دو جیب زیپ دارجانبی * شامل دو بند قابل تنظیم سایز کلاه * دارای بافت کشی در قسمت پایین و سرآستین * قابل شستشو با ماشین لباسشویی با دور ملایم * ساخته شده از 100% پنبه * برند TOP MAN * توجه: از خشک کن استفاده نشود

1,590,000 ریال

تصویر هودی کلاه دار مردانه، سبز تیره

هودی کلاه دار مردانه، سبز تیره

* دارای استایل مطلوب و ایده آل * مناسب برای فصل های پاییز و زمستان * دارای الگو چاپی بسیار زیبا * فوق العاده نرم و گرم * دارای دو جیب زیپ دارجانبی * شامل دو بند قابل تنظیم سایز کلاه * دارای بافت کشی در قسمت پایین و سرآستین * قابل شستشو با ماشین لباسشویی با دور ملایم * ساخته شده از 100% پنبه * برند TOP MAN * توجه: از خشک کن استفاده نشود

1,590,000 ریال

تصویر هودی کلاه دار مردانه، مشکی

هودی کلاه دار مردانه، مشکی

* دارای استایل مطلوب و ایده آل * مناسب برای فصل های پاییز و زمستان * دارای الگو چاپی بسیار زیبا * فوق العاده نرم و گرم * دارای دو جیب زیپ دارجانبی * شامل دو بند قابل تنظیم سایز کلاه * دارای بافت کشی در قسمت پایین و سرآستین * قابل شستشو با ماشین لباسشویی با دور ملایم * ساخته شده از 100% پنبه * برند TOP MAN * توجه: از خشک کن استفاده نشود

1,590,000 ریال

back to top