گنومد خانه و زندگی سوپرمارکت
محصولات دسته تی شرت و بلوز
فیلتر براساس قیمت
محصولات شامل تخفیف
وضعیت موجودی
نوع محصول
نوع جنس
رنگ
حراج ها
پایین ترین قیمت
شگفت انگیز ها
محصولات جدید
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت

30%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه آستین کوتاه طرح میکی موس

30%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه آستین کوتاه طرح میکی موس

30%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه آستین کوتاه طرح میکی موس

30%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه آستین کوتاه طرح میکی موس

30%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه آستین کوتاه طرح میکی موس

30%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه آستین کوتاه طرح میکی موس

30%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه آستین کوتاه طرح میکی موس

30%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه آستین کوتاه طرح میکی موس

30%

تخفیف

تصویر تیشرت نخی یقه گرد زنانه

تیشرت نخی یقه گرد زنانه

1,090,000 ریال

763,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت نخی یقه گرد زنانه

تیشرت نخی یقه گرد زنانه

1,090,000 ریال

763,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت یقه گرد زنانه، صورتی

تیشرت یقه گرد زنانه، صورتی

1,090,000 ریال

763,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر بلوز زنانه آستین خفاشی

بلوز زنانه آستین خفاشی

2,990,000 ریال

897,000 ریال

تصویر تیشرت کتانی سفید زنانه

70%

تخفیف

تصویر تیشرت ورزشی زنانه، قرمز

تیشرت ورزشی زنانه، قرمز

3,390,000 ریال

1,017,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر تیشرت آستین سه ربع راه راه زنانه

70%

تخفیف

تصویر بلوز زنانه چکرز

بلوز زنانه چکرز

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر بلوز هنلی زنانه آبی روشن

بلوز هنلی زنانه آبی روشن

4,490,000 ریال

1,347,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر تیشرت اسپرت زنانه، صورتی

تیشرت اسپرت زنانه، صورتی

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر بلوز آستین انگشتی زنانه، خاکستری

70%

تخفیف

تصویر بلوز آستین بلند زنانه، بنفش

بلوز آستین بلند زنانه، بنفش

3,490,000 ریال

1,047,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر تیشرت ورزشی زنانه چیبو

تیشرت ورزشی زنانه چیبو

3,490,000 ریال

1,047,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر تیشرت ورزشی زنانه چیبو

تیشرت ورزشی زنانه چیبو

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر بلوز نخی ورزشی زنانه

بلوز نخی ورزشی زنانه

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر بلوز راه راه زنانه، سفید/ آبی

بلوز راه راه زنانه، سفید/ آبی

4,590,000 ریال

1,377,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر تیشرت ورزشی زنانه، طوسی

تیشرت ورزشی زنانه، طوسی

3,690,000 ریال

1,107,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر بلوز آستین انگشتی زنانه، فیروزه ای

70%

تخفیف

تصویر بلوز آستین خفاشی زنانه، صورتی

بلوز آستین خفاشی زنانه، صورتی

4,990,000 ریال

1,497,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه، سبز دریایی

تیشرت زنانه، سبز دریایی

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر بلوز یقه گیپور زنانه، خاکستری

بلوز یقه گیپور زنانه، خاکستری

5,590,000 ریال

1,677,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر تی شرت ورزشی زنانه چاپی، مشکی

تی شرت ورزشی زنانه چاپی، مشکی

3,590,000 ریال

1,077,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر تی شرت ورزشی زنانه، صورتی

تی شرت ورزشی زنانه، صورتی

2,990,000 ریال

897,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر تی شرت ورزشی زنانه، فیروزه ای

تی شرت ورزشی زنانه، فیروزه ای

3,490,000 ریال

1,047,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر بلوز گلدوزی زنانه، سفید/ آبی

بلوز گلدوزی زنانه، سفید/ آبی

6,990,000 ریال

2,097,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر تیشرت ورزشی زنانه، صورتی

تیشرت ورزشی زنانه، صورتی

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر بلوز راه راه زنانه ، سفید/ صورتی

بلوز راه راه زنانه ، سفید/ صورتی

3,990,000 ریال

1,197,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر تیشرت یقه هفت زنانه، سبز دریایی

70%

تخفیف

تصویر بلوز راه راه زنانه، سیاه/ سفید

بلوز راه راه زنانه، سیاه/ سفید

4,990,000 ریال

1,497,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر بلوز آستین سه ربع، آبی روشن

بلوز آستین سه ربع، آبی روشن

2,990,000 ریال

897,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه، سفید

تیشرت زنانه، سفید

2,990,000 ریال

897,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه آستین کوتاه، زرشکی

تیشرت زنانه آستین کوتاه، زرشکی

3,490,000 ریال

1,047,000 ریال

70%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه آستین بلند پنبه ای، صورتی

30%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه طرح میکی موس ، سرخابی

30%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه طرح میکی موس ، زرد

30%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه طرح میکی موس ، مشکی

30%

تخفیف

تصویر تیشرت زنانه طرح میکی موس ، قرمز

30%

تخفیف

تصویر تیشرت گلدار زنانه، مشکی/ زرد

تیشرت گلدار زنانه، مشکی/ زرد

990,000 ریال

693,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت طرح دار زنانه، مشکی

تیشرت طرح دار زنانه، مشکی

1,090,000 ریال

763,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت طرح دار زنانه، سفید

تیشرت طرح دار زنانه، سفید

1,090,000 ریال

763,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت طرح دار زنانه، سفید

تیشرت طرح دار زنانه، سفید

1,090,000 ریال

763,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت طرح دار زنانه، قرمز

تیشرت طرح دار زنانه، قرمز

1,090,000 ریال

763,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت طرح دار زنانه، یشمی

تیشرت طرح دار زنانه، یشمی

1,090,000 ریال

763,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت طرح دار زنانه، صورتی

تیشرت طرح دار زنانه، صورتی

1,090,000 ریال

763,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت طرح دار زنانه، زرد

تیشرت طرح دار زنانه، زرد

1,090,000 ریال

763,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت طرح دار زنانه، صورتی

تیشرت طرح دار زنانه، صورتی

1,090,000 ریال

763,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت یقه گرد زنانه

تیشرت یقه گرد زنانه

1,190,000 ریال

833,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت یقه گرد زنانه

تیشرت یقه گرد زنانه

1,190,000 ریال

833,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت یقه گرد زنانه

تیشرت یقه گرد زنانه

1,190,000 ریال

833,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت یقه گرد زنانه

تیشرت یقه گرد زنانه

1,190,000 ریال

833,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت یقه گرد زنانه

تیشرت یقه گرد زنانه

1,190,000 ریال

833,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت یقه گرد زنانه

تیشرت یقه گرد زنانه

1,190,000 ریال

833,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت آستین کوتاه زنانه،  مشکی

تیشرت آستین کوتاه زنانه، مشکی

1,590,000 ریال

1,113,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت آستین کوتاه زنانه،  قرمز

تیشرت آستین کوتاه زنانه، قرمز

1,590,000 ریال

1,113,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت آستین کوتاه زنانه،  صورتی کدر

30%

تخفیف

تصویر تیشرت آستین کوتاه زنانه، زرد

تیشرت آستین کوتاه زنانه، زرد

1,590,000 ریال

1,113,000 ریال

30%

تخفیف

تصویر تیشرت آستین کوتاه زنانه، آبی تیره
اتمام موجودی
تصویر ست تابستانه زنانه

ست تابستانه زنانه

* بسیار سبک و راحت * شلوارک دارای بند کشی قابل تنظیم سایز * تیشرت آستین کوتاه و یقه گرد * فوق العاده نرم و لطیف * دارای بافتی ترکیبی از الیاف فلانل بسیار نرم و با کیفیت * جنس 95% پنبه و 5% الستان * قابل شستشو در ماشین لباسشویی * تولید کشور آلمان

تماس بگیرید

اتمام موجودی
تصویر تیشرت ورزشی زنانه خاکستری

تیشرت ورزشی زنانه خاکستری

* بسیار تنفس پذیر و سبک * جذب رطوبت بسیاربالا * آزادی کامل موقع حرکت یا انجام فعالیت * مناسب برای انجام انواع فعالیت ورزشی * بافتی فوق العاده نرم و باکیفیت * جنس 100% پلی استر * یقه گرد * قابل شستشو در ماشین لباسشویی * ساخت کشور آلمان

تماس بگیرید

اتمام موجودی
تصویر بلوز زنانه

بلوز زنانه

* دور یقه رول شده و شیک * با طرح سایه روشن * بافتی بسیار سبک ،نرم و منعطف * آزادی کامل موقع حرکت * استایلی شیک و مطلوب موقع حرکت * جنس 100% پنبه * قابل شستشو در ماشین لباسشویی * تولید کشور آلمان

تماس بگیرید

اتمام موجودی
تصویر بلوز مخملی زنانه مشکی

بلوز مخملی زنانه مشکی

* بافته شده با مواد مخملی بسیار نرم و لطیف * ترکیبی از الیاف کشی و با کیفیت * دارای خط دوردوزی شده تزئینی در قسمت پایین * بافتی مقاوم در برابر شستشو * جنس 4% اسپندکس و 96% پلی استر * دارای یقه V شکل * قابل شستشو در ماشین لباسشویی * تولید کشور آلمان

تماس بگیرید

اتمام موجودی
تصویر تیشرت زنانه طرحدار

تیشرت زنانه طرحدار

* دارای طرحی براق و زیبا * خطوط تزئینی برجسته بر روی دو آستین * طرح های مقاوم در برابر شستشو * قسمت پشت بلندتر * بسیار سبک و راحت * مناسب مد روز * جنس 100% پنبه * قابل شستشو در ماشین لباسشویی * تولید کشور آلمان

تماس بگیرید

اتمام موجودی
تصویر بلوز زنانه

بلوز زنانه

* بسیار سبک و راحت * جنس 100% پنبه ارگانیک * فوق العاده نرم و لطیف * طراحی ساده و کلاسیک * یقه گرد * آستین بلند * قابل شستشو در ماشین لباسشویی * تولید کشور آلمان

تماس بگیرید

اتمام موجودی
تصویر تونیک پنگوئنی زنانه

تونیک پنگوئنی زنانه

* لبه بلندتر در قسمت پشت * آستین سه ربع * بسیار نرم و منعطف * جنس 95% پنبه و 5% الستان * یقه گرد * رنگ خاکستری * قابل شستشو در ماشین لباسشویی * دارای طرح چاپی زیبا و جذاب * تولید کشور آلمان

تماس بگیرید

اتمام موجودی
تصویر تیشرت سورمه ای زنانه

تیشرت سورمه ای زنانه

* دارای یک مارک پولک دار زیبا و جذاب * یقه گرد باز * بسیار سبک و خنک * آستین کوتاه * جنس 100% پنبه * قابل شستشو در ماشین لباسشویی * تولید کشور آلمان

تماس بگیرید

اتمام موجودی
تصویر بلوز ابریشمی زنانه
اتمام موجودی
تصویر بلوز زنانه خاکستری

بلوز زنانه خاکستری

* ظاهری شیک و منحصربه فرد * دارای بافتی کشی و با کیفیت * خط های دوخت تزئینی دور گردن و قسمت پشت * قسمت پشت بلندتر * دارای 3 دکمه در جلو * فوق العاده سبک و نرم * جنس 100% پنبه * قابل شستشو در ماشین لباسشویی * تولید کشور آلمان

تماس بگیرید

back to top

گفتگو با کارشناس فروش

پیام

ارتباط برقرار نیست